ఏపీ వ్యాప్తంగా నిలిచిపోయిన ఈకేవైసి సేవలు

  Written by : Suryaa Desk Updated: Tue, Jan 21, 2020, 06:32 PM
 

ఏపీ వ్యాప్తంగా ఈకేవైసి సేవలు నిలిచిపోయాయి. వరం రోజులుగా రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోయాయి. ఈకేవైసి సేవలు నిలిచిపోవడంతో వినియోగదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈకేవైసి సేవలు కలిగిన అంతరాయాలకు కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. 
నేటి పంచాంగం నేటి పంచాంగం

Wed, Feb 26, 2020, 03:27 PM